Wydawnictwo SUM
  Katalog » Korzystanie z serwisu Moje konto     
Kategorie
Anatomia (3)
Biochemia, Chemia (14)
Bioetyka (3)
Biofizyka (4)
Biologia molekularna (1)
Biotechnologia (3)
Botanika (2)
Chirurgia (2)
Choroby wewnętrzne (4)
Diagnostyka (5)
DNA (1)
Epidemiologia (2)
Farmacja (1)
Farmakologia (1)
Filozofia (1)
Fizjologia (2)
Fizjoterapia (5)
Genetyka (2)
Ginekologia, położnictwo (3)
Hematologia (1)
Histopatologia (1)
Historia farmacji (1)
Historia medycyny (1)
Inne dziedziny (3)
Kosmetologia (4)
Laseroterapia (1)
Medycyna fizykalna (1)
Metodologia badań (2)
Mikrobiologia (1)
Nauka języków obcych (7)
Neurologia (3)
Okulistyka (3)
Parazytologia (2)
Patomorfologia (1)
Pedagogika (1)
Pediatria (6)
Pielęgniarstwo (8)
Polityka społeczna (2)
Psychiatria (6)
Psychologia (6)
Pulmonologia (1)
Ratownictwo medyczne (2)
Stomatologia (1)
Toksykologia (2)
Urologia (1)
Zdrowie Publiczne (20)
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Oświadczenie RODO
Wysyłka i zwroty
Cennik
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:

E-mail:

Nazwa:

Napisz lub zadzwoń
e-mailwydawnictwo
@sum.edu.pl
Tel(032) 20 88 646
Aktualności
Witamy w sklepie internetowym
Korzystanie z serwisu
 

  

 
Regulamin zakupów książek dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
 
      I.   Ogólne zasady zakupu pozycji wydawniczych w sklepie
 
1)      Sprzedającym jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15,
40-055 Katowice.
2)      Sprzedaż książek prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3)      Zamówienia książek są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: www.wydawnictwo.sum.edu.pl oraz pod adresem poczty elektronicznej wydawnictwo@sum.edu.pl lub faksem (032) 20 88 646.
4)      Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na pozycję wydawniczą, którą jest zainteresowany.
5)      Rejestracja Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego
i obowiązkowe podanie:
       a) imienia,
b) nazwiska,
c) adresu zamieszkania,
d) adresu e-mail,
e) numeru telefonu. 
Wypełnienie formularza jest niezbędne do realizacji zamówienia.
6)      Klient, wypełniając i zatwierdzając formularz rejestracyjny, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza zapoznanie z obowiązkiem informacyjnym i znajomość Regulaminu oraz wyraża tym samym zgodę na realizację transakcji na zasadach w nim określonych.
7)      Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie, zgodnie
z obowiązującym prawem i nie są powierzane innym podmiotom.
8)      Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym, które może być zrealizowane na pisemny wniosek Klienta skierowany do Sprzedającego. Uprawnienie to jest realizowane w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.
9)      Klientowi przysługuje prawo do sprostowania danych, które realizowane jest za pośrednictwem formularza do edycji danych osobowych w systemie elektronicznej sprzedaży.
10) Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych lub ich udostępnienia
w postaci cyfrowej, które może być zrealizowane na pisemny wniosek Klienta skierowany do Rektora Uczelni. Dane w postaci cyfrowej – plik CSV – są szyfrowane i przesyłane Klientowi na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
11) Pozostałe prawa Klienta w zakresie ochrony jego danych osobowych realizowane będą zgodnie z obowiązującą u Sprzedającego Polityką Bezpieczeństwa Informacji
i Rozporządzeniem RODO.
12) Składający zamówienie odpowiada za pełne oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych w formularzu zamówienia.
13) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach sprzedaje książki:
       a)  wydane tradycyjnie (wybrane pozycje, tj. słowniki, wybrane podręczniki, monografie),
       b)   opublikowane w postaci elektronicznej – w formacie PDF.
14) Publikacje elektroniczne przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego osoby kupującej. Nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży i powielania.
15) Wszystkie ceny książek są cenami brutto podanymi w walucie polskiej (PLN).
16) Aby zakupić książki, należy na stronie Wydawnictwa Uczelni: www.wydawnictwo.sum.edu.pl:
       a) dodać wybrane pozycje wydawnicze do koszyka,
b) zatwierdzić wybrane pozycje wydawnicze do zakupu,
c) wybrać formę odbioru/dostawy,
d) dokonać płatności za zamówienie na właściwy numer konta podany w niniejszym regulaminie,
e) zasady wysyłki zamówionych książek reguluje:
    - dla książek wydanych tradycyjnie – pkt 21 Regulaminu,
           - dla książek elektronicznych – pkt 32 Regulaminu.
17) Należność za zakupione książki należy wpłacić na poniższy nr konta bankowego:
ING Bank Śląski
93 1050 1214 1000 0023 3501 2601
 
II. Zasady zakupu książek tradycyjnych
 
18) Klient po złożeniu zamówienia otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację od pracownika Wydawnictwa Uczelni o dostępności zamówionej pozycji wydawniczej w magazynie. Otrzymanie powyższej informacji stanowi podstawę do dokonania płatności za zamówione książki.
19) Podane w sklepie ceny książek nie obejmują kosztów przesyłki.
20) Klient dokonując zakupu pozycji wydawniczej w formie drukowanej wskazuje sposób odbioru/dostawy towaru.
21) Płatności za zamówiony towar są realizowane w formie:
       a)  przedpłaty na konto, której należy dokonać w terminie do 7 dni (odbiorcy indywidualni),
       b)   wpłaty na konto w terminie wskazanym w fakturze VAT (księgarnie, hurtownie).
22) Wysyłka towaru będzie możliwa po:
a)  zaksięgowaniu wpłaty na koncie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dotyczy pkt 21a Regulaminu),
b)  po sprawdzeniu dostępności towaru w magazynie (dotyczy pkt 21b Regulaminu).
23) Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu dostawy przez operatora pocztowego.
24) Za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wydawnictwa Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności.
25) Na prośbę Klienta do transakcji dołącza się fakturę VAT.
26) Kwota do zapłaty obejmuje cenę zakupionego towaru wraz z wliczoną opłatą pocztową. Wysokość wliczonej opłaty pocztowej będzie zależeć od łącznej wagi zamówionych książek, stosownie do cennika ustalonego przez operatora pocztowego.
27) Zamówienie można anulować do 48 godzin od jego przyjęcia, jeżeli zakupione pozycje wydawnicze nie zostały jeszcze wysłane. Informacje o anulowaniu zamówienia należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej: wydawnictwo@sum.edu.pl
28) Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
29) Klient dokonując zakupu pozycji wydawniczej w formie drukowanej otrzymuje ją za pośrednictwem operatora pocztowego listem lub paczką zwykłą.
30) Wydawnictwo nie przyjmuje zwrotów zakupionego towaru, poza warunkami określonymi
w punkcie 31 niniejszego Regulaminu.
31) Warunki reklamacji:
       a)  reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki;
       b)  reklamacja obejmuje: książki wadliwe (puste strony, niewłaściwa kolejność stron, brak stron), które podlegają natychmiastowej wymianie na pełnowartościowe egzemplarze;
       c)  jeżeli wymiana wydania drukowanego nie jest możliwa (wyczerpanie nakładu), Wydawnictwo dokona zwrotu równowartości ceny produktu do 30 dni od daty otrzymania wadliwego towaru;
       d)  książki w formie drukowanej należy odesłać przesyłką zwykłą (wraz z fakturą VAT, jeżeli została wystawiona) z opisem przyczyny reklamacji na adres: Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice. Uczelnia nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem;
        e)   koszty wysyłki książek nie podlegają zwrotowi.
a)
 
III. Zasady zakupu książek elektronicznych – plików PDF
 
32) Klient dokonując zakupu pozycji wydawniczej w formie elektronicznej otrzymuje ją za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku z rozszerzeniem PDF (przesyłka
do 5 MB) lub w formie linku do pliku znajdującego się na serwerze, celem jednokrotnego pobrania (przesyłka powyżej 5 MB). Klient jest zobowiązany zapisać pobrany plik na jednym urządzeniu w celu korzystania w ramach dozwolonego użytku osobistego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Link umożliwiający pobranie zakupionego e-booka  będzie aktywny 10 dni od momentu udostępnienia.
33) Wysyłka pliku PDF lub udostępnienie linku do pliku będzie możliwe po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SUM.
34) Na prośbę Klienta do transakcji dołącza się fakturę VAT.
35) Zamówienie można anulować do 48 godzin od jego przyjęcia, jeżeli wpłata za zakupione książki nie została zaksięgowana na koncie. Informację o anulowaniu zamówienia należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej: wydawnictwo@sum.edu.pl.
36) Warunki reklamacji:
       a) reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania pliku PDF;
b) reklamacja obejmuje: pliki uszkodzone lub obarczone wadami pozainformatycznymi (niewłaściwa kolejność stron, brak stron), które podlegają natychmiastowej wymianie na pliki pełnowartościowe;
c) stwierdzone uszkodzenie pliku PDF należy zgłosić na adres e-mail: wydawnictwo@sum.edu.pl.
 
 
IV. Postanowienia końcowe
 
37) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie. Za wiążący dla Klienta uważa się tekst Regulaminu obowiązujący w chwili złożenia zamówienia na formularzu.
38) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Bestsellery
Chemia analityczna jakościowa
English for physiotherapy students
Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i ...
Algorytmy czynności i zabiegów pielęgniarskich
Przewodnik do zajęć praktycznych z technologii ...
English texts for students of medical analytics
Podstawy anatomii dla ratowników medycznych
Pierwsza pomoc i organizacja ratownictwa ...
Metodologiczne podstawy badań naukowych w ...
Ćwiczenia z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa ...
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Nowości
MEDIACJA ROZWODOWA – aspekty ...
MEDIACJA ROZWODOWA – aspekty ...

12,30 zł

Zobacz wszystkie
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Na Oprogramowaniu oscommerce